afdruk

afdruk

Antoro - Verander uw huis / verander uw stijl

Een merk van:

KOGU PRINT & WERBTECHNIK GmbH & Co.KG
Vriendin Anne Guttchen

Mühlrain 16
D-06118 Halle (Saale)

Telefoon: +49 (0) 345 - 47822880
Fax: +49 (0) 345 - 47822889
E-mailcontact: info@antoro.de of support@antoro.de
DE249497898

Juridische mededeling / disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod 
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in het algemeen uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grove nalatigheid heeft gehandeld Is in fout. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verwijzingen en links
"Links", die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zouden alleen aansprakelijk zijn als de auteur op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn voor hem om het gebruik te voorkomen in geval van illegale inhoud. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd geplaatst, er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Hij distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte pagina's die is gewijzigd sinds de link werd geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die binnen het eigen internetaanbod zijn geplaatst, evenals op externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van de op deze manier gepresenteerde informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet degene die louter via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht 
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die hij zelf heeft gemaakt of om licentievrije afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk worden beschermd door derden, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden, mag niet zomaar worden getrokken omdat ze worden genoemd! Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Juridische geldigheid van deze juridische mededeling 
Deze juridische kennisgeving moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid onaangetast.

 

Antoro - Verander uw huis / verander uw stijl

Een merk van:

KOGU PRINT & WERBTECHNIK GmbH & Co.KG
Vriendin Anne Guttchen

Mühlrain 16
D-06118 Halle (Saale)

Telefoon: +49 (0) 345 - 47822880
Fax: +49 (0) 345 - 47822889
E-mailcontact: info@antoro.de of support@antoro.de