Algemene voorwaarden / herroeping

Algemene voorwaarden van
ANTORO
§ 1 Toepassingsgebied en aanbieder
1. De algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) regelen de verkoop van ANTORO-producten aan u door KOGU Print und Werbetechnik GmbH & Co. KG, Mühlrain 16, 06118 Halle / Saale (hierna te noemen "aanbieder") in de versie die geldig was op het moment van de bestelling.
2. Afwijkende voorwaarden van de klant worden van de hand gewezen.
3. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst bij de leverancier. Door een bestelling te plaatsen bij de aanbieder, gaat u akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden op uw bestelling.
4. Op ANTORO bieden we u de verkoop van producten aan die individueel zijn vervaardigd volgens de eisen van de klant:
• unieke ANTORO-motieven van alle soorten
• Motiefprinten op verschillende materialen zoals canvas, acrylglas, roestvrij staal, aluminium composietpanelen, hout en andere materialen op verzoek van de klant
• Gebruik van klantspecifieke printmotieven
§ 2 Totstandkoming van het contract
1. Contracten op het ANTORO-portaal kunnen alleen in het Duits worden gesloten.
2. De aanbiedingen zijn primair gericht op eindklanten met een factuur- en afleveradres in de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat. In het geval van individuele volumineuze goederen kunnen de mogelijke afleveradressen en de plaats van aflevering beperkt zijn; de beperking wordt weergegeven in de respectievelijke catalogusprijs.
3. De klant moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
4. De presentatie van de goederen in het ANTORO-portaal vormt geen rechtsgeldig aanbod.
Door de goederen aan te bieden, wordt de koper alleen gevraagd om een bod uit te brengen via het ANTORO-portaal.
5. Uw bestelling is een aanbod aan ANTORO om een verkoopcontract af te sluiten De klant dient een bindend aanbod in wanneer hij het online bestelproces heeft doorlopen door de vereiste informatie in te voeren en op de knop "Nu kopen" te klikken in de laatste bestelstap.
6. Het verkoopcontract tussen de aanbieder en de klant komt tot stand via een
Verklaring van acceptatie door de aanbieder. De aanbieder stelt de klant regelmatig per e-mail op de hoogte van de aanvaardingsverklaring, met vermelding van de verwachte leverdata voor de verzending van goederen. De meegedeelde leveringstermijnen zijn doorgaans niet-bindende informatie, tenzij ze uitdrukkelijk zoals overeengekomen zijn meegedeeld.
7. De geldigheid van contracten voor grotere dan normale huishoudelijke hoeveelheden en de commerciële doorverkoop van het gekochte object vereist de uitdrukkelijke bevestiging van de aanbieder. Dit betreft zowel het aantal bestelde producten als onderdeel van een bestelling als het plaatsen van meerdere bestellingen voor hetzelfde product, waarbij de individuele bestellingen een voor een huishouden normale hoeveelheid vormen.
8. Uw bestellingen worden door ons opgeslagen na het sluiten van het contract. Als u uw documenten voor uw bestellingen kwijtraakt, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon. We sturen u een kopie van de bestelgegevens.
9. U stemt ermee in elektronische facturen te accepteren. Elektronische facturen worden per e-mail of per post naar de klant gestuurd naar het door hem opgegeven adres / e-mailadres.
§ 3 prijzen en verzendkosten
1. Onze prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde wettelijke btw en exclusief vaste verzendkosten of toeslagen voor verzendkosten. De verzendkosten variëren afhankelijk van het type levering, de aard van het artikel en de bezorgbestemming.
2. Ondanks de beste inspanningen is het mogelijk dat een klein aantal van de producten / diensten die op de ANTORO-website worden aangeboden, een verkeerde prijs bevatten. We controleren de prijzen wanneer we uw bestelling verwerken en voordat we de betaling in rekening brengen. Als de goederen / diensten op de ANTORO-website zijn gelabeld met een onjuiste prijs
en de toepasselijke prijs hoger is dan de prijs op de website, wordt u per e-mail gecontacteerd voordat de goederen worden verzonden om u te vragen of u het product tegen de juiste prijs wilt kopen of de bestelling wilt annuleren. Is de juiste prijs van een product lager dan de door ons opgegeven prijs, dan berekenen wij de lagere prijs en sturen het product naar je op.
3. De prijzen op het moment van bestellen zijn van toepassing. Als er catalogusprijzen beschikbaar zijn, zijn de prijzen van de catalogusprijs geldig op het moment van de bestelling.
§ 4 levering en annulering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het door de klant opgegeven afleveradres. Op de website vindt u informatie over de beschikbaarheid van producten die door ANTORO worden verkocht (bijvoorbeeld op de betreffende productdetailpagina). We willen erop wijzen dat alle informatie over beschikbaarheid, verzending of levering van een product slechts indicatieve informatie en indicatieve richtwaarden is. Ze zijn niet bindend, b.v.
gegarandeerde verzend- of leveringsdata, tenzij dit uitdrukkelijk als overeengekomen datum is aangegeven in de verzendopties voor het betreffende product.
2. Indien ANTORO bij het afhandelen van uw bestelling ontdekt dat de door u bestelde producten niet leverbaar zijn, wordt u hiervan separaat per e-mail of per bericht in uw klantenaccount op de hoogte gesteld. De wettelijke rechten van de klant blijven onaangetast.
3. Voor zover levering aan de klant niet mogelijk is omdat de geleverde goederen niet door de voordeur, voordeur of trap van de klant passen of omdat de klant niet te vinden is op het door hem opgegeven afleveradres, hoewel de levertijd binnen een redelijke termijn aan de klant is gegeven is aangekondigd, draagt de klant de kosten voor de mislukte levering.
4. Levering vindt plaats afhankelijk van de betalingswijze van de klant. Bij vooruitbetaling vindt levering plaats nadat de betalingsopdracht aan de overdragende bank is verstrekt. Bij betaling via PayPal, creditcard, automatische incasso, directe overboeking of factuur wordt de factuur opgemaakt nadat het contract tot stand is gekomen.
5. Als uw bestelling in meer dan één pakket wordt verzonden, ontvangt u mogelijk voor elk pakket een aparte verzendbevestiging. In dit geval wordt tussen ons een afzonderlijk verkoopcontract gesloten voor de producten die in de respectieve verzendbevestiging voor elke verzendbevestiging worden vermeld. De contractpartner is de aanbieder.
§ 5 inch
1. Als u producten bij ANTORO bestelt voor levering buiten de Europese Unie, kunnen daar invoerrechten en belastingen op worden geheven, die worden geheven zodra het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor inklaring zijn uw verantwoordelijkheid; we hebben geen controle over deze vergoedingen. Douanevoorschriften verschillen van land tot land, dus u dient contact op te nemen met uw lokale douaneautoriteit voor meer informatie voordat u een bestelling plaatst.
2. Houd er ook rekening mee dat wanneer u bij ANTORO bestelt, u als importeur wordt beschouwd en moet voldoen aan alle wet- en regelgeving van het land waarin u de producten ontvangt. De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons en we willen onze internationale klanten erop wijzen dat grensoverschrijdende leveringen onderhevig zijn aan opening en inspectie door de douane.
§ 6 betaling
1. De klant kan de goederen betalen met behulp van de volgende betaalmethoden:
Vooruitbetaling, creditcard, Paypal, Paypal Express en direct bij Klarna
2. Bepaalde betaalmethoden kunnen in individuele gevallen door de aanbieder worden uitgesloten.
3. Het is de klant niet toegestaan de goederen te betalen met contant geld of cheques.
4. Als de klant kiest voor een online betaalmethode, machtigt de klant de aanbieder om de verschuldigde bedragen op het moment van de bestelling te innen.
5. Indien de aanbieder vooruitbetaling aanbiedt en de klant kiest voor deze vorm van betaling, dient de klant het factuurbedrag binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling over te maken op de rekening van de aanbieder. De aanbieder reserveert de goederen dienovereenkomstig gedurende 5 kalenderdagen.
6. Indien de aanbieder betaling met kredietkaart aanbiedt en de klant kiest voor dit type betaling, machtigt hij de aanbieder uitdrukkelijk om de verschuldigde bedragen te incasseren nadat de deelleveringen of leveringen van goederen zijn verzonden.
7. Als de aanbieder betaling via automatische incasso aanbiedt en de klant kiest voor dit type betaling, geeft de klant de aanbieder een SEPA-basismandaat. Indien bij betaling via automatische incasso een betalingstransactie wordt teruggedraaid vanwege onvoldoende saldo op de rekening of door foutief verstrekte bankgegevens, dient de klant de
Om kosten te dragen.
8. Indien de aanbieder vooruitbetaling aanbiedt en de klant kiest voor deze manier van betalen, verbindt de klant zich ertoe het factuurbedrag binnen 14 dagen na verzending van de goederen te betalen, zonder enige korting.
9. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, behoudt de aanbieder zich het recht voor om door de vertraging veroorzaakte schadevergoeding te vorderen.
§ 7 Verrekening en retentierecht
1. De klant heeft alleen recht op verrekening als de tegenvordering van de klant rechtsgeldig is vastgesteld of niet door de aanbieder is betwist.
2. De klant kan een retentierecht alleen uitoefenen als uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.
§ 8 eigendomsvoorbehoud
De aanbieder behoudt het eigendom van de goederen totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
§ 9 Transportschade
1. Als de koper de goederen ontvangt met duidelijke transportschade, vraagt de aanbieder hem dit zo snel mogelijk te doen, d.w.z. binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen een klacht indienen.
2. Indien de koper geen klacht indient, heeft dit geen gevolgen voor de wettelijke garantierechten. Het doel van de klacht is dat de aanbieder zijn eigen aanspraken op de vervoerder kan doen gelden.
§ 10 Recht op gebreken
1. Indien de klant een consument is, is de garantie en aansprakelijkheid voor gebreken van het geleverde koopobject gebaseerd op de bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).
2. Bij gebruikte goederen of goederen op voorraad bedraagt de garantietermijn 1 jaar.
3. Indien de klant een ondernemer is, dient hij de goederen na levering onmiddellijk te controleren op volledigheid en gebreken. ANTORO moet binnen 3 dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van klachten, waarbij het passende bewijs moet worden overlegd. ANTORO heeft in deze gevallen recht op nieuwe prestatie.
4. De verjaringstermijn voor ondernemers is 1 jaar. Dit geldt voor zover er geen aanspraak op schadevergoeding of vergoeding van kosten voortvloeit uit vergoeding van schade aan lichaam en gezondheid of uit opzet of grove nalatigheid.
§ 11 Beperking van aansprakelijkheid (producten)
1. De aanbieder is aansprakelijk voor schadeclaims van de klant als gevolg van letsel aan leven, ledematen, gezondheid of schending van essentiële contractuele verplichtingen, evenals voor andere schade als gevolg van hun opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim of de
wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van de aanbieder.
2. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die welke nodig zijn om het doel van het contract te bereiken.
3. De aanbieder is aansprakelijk voor niet-nakoming van essentiële contractuele verplichtingen op basis van voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract, op voorwaarde dat de schade louter door nalatigheid werd veroorzaakt. Deze beperking is niet van toepassing op schadeclaims door de klant op basis van letsel aan leven, ledematen of gezondheid.
4. De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.
5. Voor zover de aansprakelijkheid van ANTORO is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.
§ 12 annuleringsvoorwaarden
1. Indien de klant een consument is, heeft hij een herroepingsrecht met inachtneming van de volgende bepalingen:
2. Herroepingsrecht:
ANTORO levert goederen individueel vervaardigd volgens klantspecificaties. Het gaat dus om goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de klant doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant. In dit opzicht is het herroepingsrecht uitgesloten.
Bij levering van goederen in voorraad krijgt de klant een herroepingsrecht overeenkomstig § 355 I BGB. (Dit omvat bijvoorbeeld frames / handnietmachines). In het geval van canvas, als u een canvas niet leuk vindt, kunnen we ook het herroepingsrecht op basis van goodwill verlenen (dit is een discretionaire beslissing).
verleend. De herroeping vindt plaats door verklaring van de klant aan ANTORO. De beslissing van de klant om het contract te herroepen moet duidelijk uit de verklaring blijken. De intrekking is niet gerechtvaardigd. Het tijdig verzenden van de herroeping is voldoende voor de Deadline.
De herroepingstermijn is 14 dagen. Het begint met het sluiten van het contract.
In geval van annulering worden de ontvangen diensten onmiddellijk geretourneerd. De klant houdt zich aan deze deadline door de goederen tijdig naar ANTORO te sturen. In geval van annulering draagt ANTORO het risico van terugzending van de goederen. Voor meer informatie over het assortiment, de inhoud en uitleg over het sporten kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
3. Gevolgen van de herroeping:
In het geval van een effectieve herroeping van het contract, vergoeden wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen in het kader van het herroepen contract. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval zul je het doen
Voor deze terugbetaling worden kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij onze goederen intact hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons van de annulering op de hoogte bracht te retourneren of overhandigen aan KOGU Print und Werbetechnik GmbH & Co. KG, Mühlrain 16, 06118 Halle / Saale . De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden naar u verzonden
oppakken. Indien goederen door middel van een pakketpost bij u zijn afgeleverd, kan dit als pakketpost worden verzonden.
4. Uitzonderingen op het herroepingsrecht:
Eventuele waardevermindering van de goederen moet u betalen, voor zover dit te wijten is aan handelingen door u die niet nodig zijn om de staat, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.
Het herroepingsrecht bestaat niet of vervalt bij de volgende overeenkomsten:
• Levering van goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen ongeschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling na levering is verwijderd of die door hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
• Levering van goederen die zijn vervaardigd volgens klantspecificaties of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften (artikel 12, lid 2, zinnen 1 - 3);

• Diensten, als ANTORO deze volledig heeft geleverd en u kennis heeft genomen van en uitdrukkelijk heeft ingestemd met het feit dat we kunnen beginnen met het verlenen van de dienst en u uw herroepingsrecht verliest als het contract volledig wordt nagekomen.
§ 13 Uitsluiting herroepingsrecht
1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
• voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument; • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden.
2. Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht voortijdig
• voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen ongeschikt zijn om te worden teruggezonden als hun verzegeling na levering is verwijderd;
• voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
• voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verwijderd.
§ 14 gegevensbescherming
1. Indien persoonlijke gegevens (bijv. Naam, adres, e-mailadres) worden verzameld, verbinden wij ons ertoe om uw voorafgaande toestemming te verkrijgen. Wij verbinden ons ertoe om geen gegevens door te geven aan derden, tenzij u vooraf uw toestemming hebt gegeven.
2. Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op internet (bijv. Per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Dienovereenkomstig kan een gratis en probleemloze bescherming van de gegevens van derden niet volledig worden gegarandeerd. Onze aansprakelijkheid is hierbij uitgesloten
3. Derden zijn niet gerechtigd contactgegevens te gebruiken voor commerciële activiteiten, mits de aanbieder de betrokkenen vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.
4. U hebt te allen tijde het recht om volledig en kosteloos informatie van ANTORO te ontvangen over uw gegevens.
5. Verder bestaat er voor de gebruiker het recht op correctie / verwijdering van gegevens / beperking van verwerking.
§ 15 cookies
1. We kunnen cookies gebruiken om het assortiment weer te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker.
2. Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een zekere
Internetbrowsers kunnen worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.
3. Door het gebruik van cookies kunnen de gebruikers van deze website worden voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.
4. We willen erop wijzen dat sommige van deze cookies van onze server naar uw computersysteem worden overgebracht, waarvan de meeste zogenaamde sessie-gerelateerde cookies zijn. Sessiegerelateerde cookies worden gekenmerkt door het feit dat ze aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf worden verwijderd.
Andere cookies blijven op uw computersysteem staan en stellen ons in staat uw computersysteem bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).
5. U kunt bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Hiervoor is een banner beschikbaar waarmee u bezwaar kunt maken / accepteren.
6. U kunt uw browser natuurlijk zo instellen dat er geen cookies op de harde schijf worden opgeslagen of dat reeds aangemaakte cookies worden verwijderd. Instructies over het voorkomen en verwijderen van cookies vindt u in de helpfunctie van uw browser of softwarefabrikant.
§ 16 slotbepalingen
1. Contracttaal is Duits.
2. Wij bieden geen producten of diensten te koop aan aan minderjarigen. Onze producten voor kinderen kunnen alleen door volwassenen worden gekocht. Als u jonger bent dan 18, mag u ANTORO alleen gebruiken met de hulp van een ouder of wettelijke voogd.
3. We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in onze website, regels en voorwaarden, inclusief deze voorwaarden. Op uw bestelling vindt u de verkoopvoorwaarden, contractvoorwaarden en voorwaardenapplicaties die op dat moment van toepassing zijn
Van uw bestelling zijn van kracht, tenzij een wijziging van deze voorwaarden op grond van de wet of in opdracht van de autoriteiten is vereist (in dit geval vindt u ook aanvragen voor bestellingen die u eerder heeft geplaatst). Als een bepaling in deze Verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook ondoelmatig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling als scheidbaar beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
4. De ondoelmatigheid van een bepaling heeft geen invloed op de doeltreffendheid van de andere bepalingen van het contract. Mocht dit gebeuren, dan moeten de betekenis en het doel van de bepaling worden vervangen door een andere wettelijk toegestane bepaling die overeenkomt met de betekenis en het doel van
komt overeen met de ongeldige bepaling.