Gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Antoro
Mail.: Support@antoro.de

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, bijv. bevat de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en documenteert het verzoek.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Volgens artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. f AVG om onze overwegend legitieme belangen bij de juiste presentatie van ons aanbod te beschermen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website verwijderd.

Hostingdiensten van derden
Als onderdeel van de verwerking namens ons, biedt een externe provider ons de hosting en presentatie van de website. Dit dient om onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging overheersen, te vrijwaren bij een correcte presentatie van ons aanbod. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in de formulieren die in de online winkel worden aangeboden, zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het kader dat hier wordt uitgelegd.

Deze serviceprovider is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een huidig certificaat kan hierkan gezien worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

Deze serviceprovider is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een huidig certificaat kan hierkan gezien worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

2. Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking, contact leggen 

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract af te handelen of je contact te verwerken en je de bestelling of het contact niet zonder hen kunt versturen. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectieve invoerformulieren. We gebruiken de gegevens die u verstrekt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG voor contractverwerking en het verwerken van uw vragen. Als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid. a AVG door te beslissen om een klantaccount te openen, gebruiken we uw gegevens voor het openen van een klantaccount. Nadat het contract volledig is verwerkt of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd nadat de bewaartermijnen onder belasting- en handelsrecht zijn verstreken, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken. wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door een functie te gebruiken die is voorzien in het klantaccount.

3. Gegevensoverdracht

Om het contract na te komen volgens artikel 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG geven wij uw gegevens door aan de rederij die met de levering is belast, voor zover dit nodig is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die de betaling heeft uitgevoerd en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Hetzelfde geldt voor de doorgifte van gegevens aan onze fabrikanten of groothandels in die gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (dropshipping).

We maken gebruik van betalingsdienstaanbieders en verzendserviceproviders die zijn gevestigd in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonlijke gegevens aan deze bedrijven vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om het contract na te komen.

4. E-mail nieuwsbrieven

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de gegevens die hiervoor nodig zijn of die u afzonderlijk verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. een AVG.

Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link in de nieuwsbrief. Na uitschrijving zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens te gebruiken die verder gaan dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
Als we je e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en je hebt geen bezwaar gemaakt, behouden we ons het recht voor om je regelmatig aanbiedingen te doen voor producten die vergelijkbaar zijn met de producten die al zijn gekocht op basis van artikel 7 (3) UWG , uit ons assortiment per e-mail. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij het aanspreken van onze klanten voor reclamedoeleinden.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link in de advertentie-e-mail, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt als onderdeel van de verwerking namens ons verzonden door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres doorgeven.

Deze serviceprovider is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een huidig certificaat kan hierkan gezien worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

5. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit. f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). U kunt de duur van de opslag zien in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:
Internet Explorer ™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari ™: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox ™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera ™: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid. a AVG maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics ten behoeve van websiteanalyse. De webanalysedienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd onder Iers recht, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door de IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Na het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Voor zover informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een huidig certificaat kan hier kan gezien worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming op elk moment met werking voor de toekomst intrekken door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dit voorkomt het verzamelen van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browserplug-in kunt u deze link Klik om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om uw toestemming gevraagd.

Als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid. a AVG maakt deze website ook gebruik van Google Signals. Dit is een uitbreidingsfunctie van Google Analytics die zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk maakt. Dit betekent dat zolang uw apparaten met internettoegang zijn gekoppeld aan uw Google-account, Google rapporten kan genereren over gebruiksgedrag (met name het aantal gebruikers op alle apparaten), zelfs als u van apparaat verandert. Google gebruikt hiervoor gegevens, mits u in uw Google-account de instelling “gepersonaliseerde reclame” heeft geactiveerd.
We verwerken in dit opzicht geen persoonsgegevens; we ontvangen alleen statistieken op basis van Google Signals.
U kunt uw toestemming op elk moment met werking voor de toekomst intrekken door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Dit voorkomt het verzamelen van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google. U kunt ook de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account deactiveren. Zie de details hier.

6. Online marketing

Google AdSense
Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden en advertentienetwerken via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. Voor zover u ons uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG, de zogenaamde DoubleClick-cookie wordt door Google geplaatst als onderdeel van de integratie van Google AdSense.

Hierdoor kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven door automatisch een pseudonieme UserID toe te wijzen, met behulp waarvan de interesses worden bepaald op basis van bezoeken aan deze en andere websites. Na het doel en het einde van het gebruik van Google AdSense door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd.

Google AdSense is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is opgericht en geëxploiteerd onder Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Voor zover informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield.
Een huidig certificaat kan hier kan gezien worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de DoubleClick-cookie te gebruiken deze link deactiveren. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance Informeer naar het plaatsen van cookies en maak hier instellingen voor.

Remarketing van Google Ads
We gebruiken Google Ads om voor deze website te adverteren in zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor zover u ons uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. een AVG, de zogenaamde remarketingcookie van Google, wordt ingesteld wanneer u onze website bezoekt, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht. Na het doel en het einde van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u met Google heeft ingestemd dat uw web- en app-browsergeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op internet vindt te personaliseren. zien. Als u in dit geval bent aangemeld bij Google terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing te maken en te definiëren. Hiervoor worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd onder Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Voor zover informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield.
Een huidig certificaat kan hier kan gezien worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door de remarketingcookie te gebruiken deze link deactiveren. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance Informeer naar het plaatsen van cookies en maak hier instellingen voor.

Zendesk live chat-tool
Als u de livechat-tool gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b DSGVO verwerkt door ons met het doel het verzoek te beantwoorden in het kader van contractverwerking. Bovendien dient het gebruik van deze tool om onze overwegend legitieme belangen in effectieve en verbeterde klantcommunicatie te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. De gegevens worden dan verwijderd.
Als onderdeel van de verwerking namens ons, biedt de externe provider Zendesk, Inc. ons de services om de livechat-tool te leveren. Alle gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van de chattool, worden op zijn servers verwerkt.
Zendesk, Inc. is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een huidig certificaat kan hier kan gezien worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

Live chat tool Userlike
Als u de livechat-tool gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b DSGVO verwerkt door ons met het doel het verzoek te beantwoorden in het kader van contractverwerking. Bovendien dient het gebruik van deze tool om onze overwegend legitieme belangen in effectieve en verbeterde klantcommunicatie te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. De gegevens worden dan verwijderd.
Als onderdeel van de verwerking namens ons, biedt de externe provider Userlike ons de diensten om de live chat-tool te leveren. Alle gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van de chattool, worden op zijn servers verwerkt.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van Google Maps voor de visuele weergave van geografische informatie. Google Maps is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd onder Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en gemakkelijke toegang tot onze locaties in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f) AVG.
Bij het gebruik van Google Maps verzendt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de Maps-functies door websitebezoekers, waaronder met name het IP-adres en locatiegegevens. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.
Voor zover informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een huidig certificaat kan hier kan gezien worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.
Om de Google Maps-service te deactiveren en daarmee gegevensoverdracht naar Google te voorkomen, moet u de Javascript-functie in uw browser deactiveren. In dat geval kan Google Maps niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartservice.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijken volgens art. 26 AVG, die u hier kan zien.

Bing Maps
Deze website gebruikt Bing Maps om geografische informatie visueel weer te geven en om een routeplanner te bieden. Bing Maps wordt beheerd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (hierna: Microsoft). Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en gemakkelijke toegang tot onze locaties in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f) AVG.
Bij het gebruik van Bing Maps verzendt of verwerkt Microsoft gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door websitebezoekers, waaronder mogelijk het IP-adres. De websitebeheerder heeft geen invloed op deze gegevensverwerking.
Microsoft is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een huidig certificaat kan hier kan gezien worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.
Om de Bing Maps-service te deactiveren en daarmee gegevensoverdracht naar Microsoft te voorkomen, moet u de Javascript-functie in uw browser deactiveren. In dit geval kan Bing Maps niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
U kunt meer informatie vinden over gegevensverwerking door Microsoft hier. De gebruiksvoorwaarden van Bing Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartservice.

Google reCAPTCHA
Om ons te beschermen tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam, gebruiken we de Google reCAPTCHA-service als onderdeel van sommige formulieren op deze website. Google reCAPTCHA is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd onder Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Door handmatige invoer te controleren, voorkomt deze service dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) misbruik maakt van de website. Volgens artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. f AVG om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij het beschermen van onze website tegen misbruik en bij de probleemloze presentatie van onze online aanwezigheid.
Google reCAPTCHA gebruikt in het kader van de verificatie een code die in de website is geïntegreerd, een zogenaamd JavaScript, methoden die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Bovendien worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, geëvalueerd door Google reCAPTCHA.
Het lezen of opslaan van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats.
Voor zover informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een huidig certificaat kan hier kan gezien worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.
U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door JavaScript of de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt, door dit uit te voeren in uw browserinstellingen. voorkomen JavaScript of het plaatsen van cookies. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken.
U kunt meer informatie vinden over het gegevensbeschermingsbeleid van Google hier.

Google-lettertypen
De scriptcode "Google Fonts" is op deze website geïntegreerd. Google Fonts is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd onder Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een afweging van belangen, bij een uniforme presentatie van de inhoud op onze website in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f) AVG.
Hierbij wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die u gebruikt en de Google-servers. Hierdoor weet Google dat onze website is bezocht via uw IP-adres.
Voor zover informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een huidig certificaat kan hier kan gezien worden. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.
Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google.

7. Plug-ins voor sociale media

Gebruik van sociale plug-ins van Whatsapp met behulp van de Shariff-oplossing.

Sociale knoppen worden gebruikt door sociale netwerken op onze website.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overheersen in het kader van een belangenafweging, bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. Om de bescherming van uw gegevens bij uw bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet onbeperkt als plug-ins in de pagina geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link. Deze integratie zorgt ervoor dat bij het oproepen van een pagina van onze website die dergelijke buttons bevat, er geen verbinding wordt gemaakt met de servers van de provider van het betreffende sociale netwerk.

Als u op een van de knoppen klikt, wordt een nieuw venster in uw browser geopend en wordt de pagina van de betreffende serviceprovider opgeroepen waarop u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) bijv. druk op de Like- of Share-knop.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers op hun pagina's, evenals een contactmogelijkheid en uw gerelateerde rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de providers.
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

YouTube-video-plug-ins
Op deze website is inhoud van derden opgenomen. Deze inhoud wordt beschikbaar gesteld door Google ("provider").
YouTube is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd onder Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). 

De uitgebreide instelling voor gegevensbescherming is geactiveerd voor video's van YouTube die op onze site zijn geïntegreerd. Dit betekent dat er geen informatie van websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen op YouTube, tenzij ze de video afspelen. De integratie van de video's dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. f AVG.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder, evenals uw gerelateerde rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google https://policies.google.com/privacy.

Onze online aanwezigheid op Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms zorgt voor een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerde partijen. Daar geven we informatie over onze producten en actuele speciale acties.
Wanneer u onze online aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Met behulp van pseudoniemen worden op basis van deze gegevens zogenaamde gebruiksprofielen aangemaakt. Deze kunnen worden gebruikt om b.v. Om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw apparaat gebruikt. In deze cookies worden het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruiker opgeslagen. Volgens Art. 6 par. 1 lit. f. AVG om onze gerechtvaardigde belangen te vrijwaren, die overheersen in het kader van een afweging van belangen, in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden. Als u om uw toestemming (toestemming) voor de gegevensverwerking wordt gevraagd door de respectievelijke exploitant van het social media-platform, bijv. Met behulp van een selectievakje is de wettelijke basis voor gegevensverwerking artikel 6, lid 1, lit. een AVG.
Als de bovengenoemde sociale mediaplatforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, is het volgende van toepassing: Voor de VS heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd. Dit gaat terug op het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kan hier kan gezien worden.
De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers op hun pagina's, evenals een contactmogelijkheid en uw gerelateerde rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen, in het bijzonder opties voor bezwaar (opt-out), vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de providers waarnaar hieronder wordt verwezen. Mocht u hierbij nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG, die u hier kunt raadplegen:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google YouTube: https://policies.google.com/privacy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Oppositie-optie (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated
Twitter: https://twitter.com/personalisatie
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://www.pinterest.de/?next=/settings/

 

8. Stuur evaluatieherinneringen per e-mail

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG gebruiken we uw e-mailadres als herinnering om een evaluatie van uw bestelling in te dienen via het evaluatiesysteem dat we gebruiken. 
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

9. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • volgens artikel 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
 • in overeenstemming met artikel 16 AVG, het recht om onmiddellijk de correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken;
 • In overeenstemming met artikel 17 AVG heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking
  - om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  - om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  - om redenen van algemeen belang of
  - voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims
  Is benodigd;
 • volgens artikel 18 AVG het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  - je betwist de juistheid van de gegevens;
  - de verwerking is onrechtmatig, maar u weigert deze te verwijderen;
  - we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om juridische claims te doen, uit te oefenen of te verdedigen of
  - u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • In overeenstemming met artikel 20 AVG hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon;
 • In overeenstemming met artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of met ons hoofdkantoor.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals het intrekken van verleende toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

 

********************************************************************
Recht op bezwaar
Als wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze gerechtvaardigde belangen te vrijwaren, die in het kader van een belangenafweging overheersen, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking wordt uitgevoerd met het oog op direct marketing, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, heeft u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar, zullen we uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking de bewering, uitoefening of verdediging van Dient juridische claims.

Dit geldt niet als de verwerking wordt uitgevoerd voor directmarketingdoeleinden. Dan zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.